Principal Comentaris Buscar  SOFTWARE PROFESSIONAL

  

                  

 

 

17/02/2015 Nova versió de Comptabilitat Ver-17-02-2015-win32

 1. Adaptació del fitxer Declaració 347 del exercici 2014 al nou format del BOE per importar des de Informativas
 2. Càlcul de la declaració del 347 permet fer càlculs escollint varies sèries de factures.

10/10/2014 Nova versió de Comptabilitat Ver-10-10-2014-win32

 1. Llistats d'Iva , Repercutit, Sopotat i Liquidació de Iva amb possibilitat de sel·leccionar les factures (+) Positives (-) Negatives (T) Totes
 2. Llistats d'Iva amb el NIF.
 3. Còpies de Seguretat , permet fer còpies de seguretat de una empresa sense comprimir.

01/09/2012 Nova versió de Comptabilitat  Ver-01/09/2012-win32

 1. Alta automàtica dels els nous tipus de IVA 10% i 21%
 2. Avis a l'entrada d'assentaments si fem servir un tipus d'iva incorrecta 8% o 18% a partir del 01/09/2012
 3. La comprovació del quadre avisa de tipus d'ivas antics a partir del 01/09/2012

20/02/2012 Nova versió de Comptabilitat  Ver-20/02/2012-win32

 1. Nou Model 347 amb totals per trimestres
 2. Envio de cartes del 347 per e-mail i imports trimestrals.
 3. Llistat del Balanç de sumes i saldos a excel.
 4. Llistats generals per e-mail en format PDF.
 5. Nou model 340 segons Boe de Dic 2011
 6. Soluciona els problemes amb majúscules accentuades
 7. Duplica empreses per poder canviar el seu número.
 8. Enllaç amb el programa de Societats del Club del Assessor
 9. Importa dades de ContaPlus
 10. Possibilitat de passar de 7 a 9 dígits i de 9 a 10.

28/02/2011 Nova versió de Comptabilitat  Ver-20/02/2011-win32

 1. Generació fitxers 340
 2. Modificació model 340 generació a informativas.

14/06/2010 Nova versió de Comptabilitat  Ver-14/06/2010-win32

 1. Alta automàtica dels nous tipus d’iva 8% i 16%
 2. Avis a l’entrada d’assentaments si fem servir un tipus d’iva incorrecta
 3. La comprovació del quadre mira la utilització dels tipus d’iva correctes
 4. Possibilitat de traspassar el balanç de sumes i saldos a excel
 5. En determinats casos hi havia problemes amb el compte de capital en el tancament i amb el compte 551 en el import del exercici anterior en el balanç de situació.
 6. Possibilitat de duplicar una empresa, des de utilitats d’empreses

15/02/2009 Nova versió de Comptabilitat  XP-VISTA 15/02/2009

 1. En cas de tenir un compte repetit no feia el tancament de tots els comptes, nomes fins el compte repetit.
 2. Modificació per la presentació del model 347 en suport magnétic, a la declaració del exercici 2008 el format de registre canvia.
 3. El fitxer de la declarció del 347 es pot generar a qualsevol unitat ( A: F: G: .....) per tant la podem guardar en un Llapit de memòria
 4. Actualització dels Balanços de Situació i de Resultats amb Català.
 5. Comprobació del quadre, mira que les dades d'un assentament siguin les mateixes i que no hi haguin dates fora d'exercici.

01/10/2008 Nova versió de Comptabilitat  XP-VISTA 01/10/2008

 1. Modifica els balanços d'actiu , pasiu i compte de resultats, ya que amb determinades comptes es podien prodïr desquadres

20/12/2007 Nova versió de Comptabilitat  XP-VISTA 20/12/2007

 1. NOU PLA COMPTABLE DEL 2008. Versió disponible a partir del 20/12/2007 integra la conversió automàtica dels comptes pel nou Pla Comptable
 2. Comprobació del quadre informa dels comptes que s'han anulat amb el nou Pla Comptable.
 3. Actualitzador de la conversió de comptes Utilitats /  Utilitats d'Empreses
 4. Llistat dels comptes que s'han convertit a l'empresa actual . Utilitats / Utilitats d'Empreses.

 

22/03/2007    Nova versió  de Comptabilitat  XP-VISTA 22/03/2007

1- Permet generar el fitxer de 347 amb el format del nou programa de l'Agencia Tributaria, INFORMATIVAS. De fet es una errada del programa de comprobació de AEAT , desprès del camp de Provincia s'hi han de posar tres zeros i aquest programa vol 3 blancs sino no ho importa. (17000 -> 17   )

Descarregar Programa  Informativas

Descarregar Programa MODELO 347

Mes Informació a la web de la AEAT  Model 347

2- Permet executar el programa de comprobació Informativas de AEAT , ( una vegada baixat i instal.lat)

3 - Permet fer els llistats amb PDF, apte per presentar al Registre Mercantil en CD , cal baixar-se i instal.lar el programa Legalia https://www.registradores.org/legalia/LLSetup.exe  de la web de www.registradores.org

01/11/2006    Nova versió  de Comptabilitat  XP-12/04/2006

Al actualitzar la versió  s'instal·laran quatre noves impressores

Impressora Predeterminada  Permet llistar sobre l'impressora predetermindada de windows

W-Impressora       Permet llistar sobre qualsevol impressora de windows

W-Acrobat PDF    Permet llistar sobre un document de Acrobat reader o PDF

W-Word    RTF    Permet llistar sobre un document de word en format RTF

W-Email             Llista sobre un fitxer PDF i crea un correu amb aquest fitxer adjunt

Pot enviar un correo electrónic a aif@aif.cat amb preguntes i comentaris sobre aquesta web.
Última modificación: 23 de diciembre de 2014