Principal Arriba Comentaris Buscar  SOFTWARE PROFESSIONAL

 

  Modificacions
Conversio

                  

 

 

ADAPTACIÓ AL NOU PLA COMPTABLE 2008

 

 

Tal i com deuen saber el proper exercici 2008 entra en vigor el nou pla comptable 2008, disposen d’un document de Modificacions on s’expliquen els canvis mes importants del mateix  i  la Conversió dels comptes del vell al nou pla comptable.

 

L’adaptació del nou pla comptable a l’aplicació de COMPTABILITAT serà de la següent forma:

 

1.      Abans d’obrir la nova empresa caldrà actualitzar la versió disponible a partir del 20 de Desembre. La versió ha de ser (Ver.XP-VISTA.20/12/2007) o superior. L’actualització estarà disponible a partir del 20/12/2007 a l’adreça de Internet indicada a la carta.

2.      Al obrir l’empresa del nou exercici si l’empresa origen és de data 2007 i la nova és del exercici 2008,  s’aplicarà una conversió dels comptes segons el nou pla comptable del 2008, en cap cas es canviaran les descripcions dels comptes i els saldos dels comptes que desapareixen es traspassaran a l’assentament d’obertura del 2008 posant tres guions al davant de la descripció i així poder identificar els comptes que cal regularitzar.

3.      El procés de tancament del 2007, crearà  l’obertura dels comptes al 2008 segons pla comptable nou i aplicant la corresponent conversió de comptes.

4.      Els llistats de Balanços de Situació i compte de resultats, s’han d’adaptar segons nou pla comptable (adaptar les guies) , es disposarà d’aquesta actualització durant el primer trimestre del 2008.

5.      En cas d’obrir una empresa totalment nova d’exercici 2008 o superior es crearà un pla comptable estàndard d’acord amb el nou pla comptable

6.      En cas de voler modificar la guia de conversió dels comptes per tal d’adaptar-la a plans comptables específics o especials , es pot  fer a traves de  utilitats , utilitats d’empreses , conversió pla 2008.

 

Per qualsevol dubte , poden trucar al telèfon habitual.

 

 

 

 

Pot enviar un correo electrónic a aif@lluisferrer.com amb preguntes i comentaris sobre aquesta web.
Última modificación: 12 de junio de 2010